Przejdź do treści

Regulamin pensjonatu "W Dolinie Tylicza"

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI

§ 1 Zasady i zakres zastosowania

Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia przez Pana Jerzego Karakułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „e-Turystyka” z siedzibą w Tyliczu, przy ul. Pułaskiego 15 D, usług oferowanych przez Pensjonat W Dolinie Tylicza, a także prawa
i obowiązki Klienta i Użytkownika

§ 2 Definicje

W treści niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług oraz regulaminu dokonywania rezerwacji poniższe słowa pisane z wielkiej litery otrzymują następujące znaczenie:

 1.  Regulamin – niniejszy regulamin dokonywania rezerwacji, zamieszczony i dostępny na stronie internetowej Pensjonatu W Dolinie Tylicza oraz obowiązujący od dnia 1 czerwca 2023 r.
 2. Pensjonat W Dolinie Tylicza – Budynek położony w Tyliczu przy ul. Pułaskiego
  15 D, w którym prowadzona jest działalność gospodarczą polegająca w szczególności na wynajmie pokoi, przez Pana Jerzego Karakułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „e-Turystyka”.
 3. Pokoje – pokoje pensjonatowe znajdujące się na terenie Pensjonatu w Dolinie Tylicza, które są wynajmowane Klientom przez Pensjonat W Dolinie Tylicza na podstawie Umów.
 4. Umowy – umowy w zakresie wynajmu Pokojów zawierane przez Pensjonat
  W Dolinie Tylicza Klientami.
 5. Klienci – osoby fizyczne lub prawne, które zamierzają zawrzeć lub zawarły
  z Pensjonatem W Dolinie Tylicza Umowę.
 6. Narciarnia – miejsce, w którym Klienci mogą zostawiać swój sprzęt służący do uprawiania sportów zimowych, w szczególności: narty, snowboardy i buty narciarskie.
 7. Parking Niestrzeżony – niezabudowana przestrzeń przed Pensjonatem W Dolinie Tylicza przeznaczona – zgodnie ze swoim oznakowaniem – do parkowania samochodów Klientów
 8. Sala Zabaw – udostępnione przez Pensjonat W Dolinie Tylicza na rzecz swoich klientów pomieszczenie na parterze Pensjonatu W Dolinie Tylicza, a przeznaczony do zabawy, rekreacji i wypoczynku dzieci. Regulamin Sali Zabaw jest dodatkowo wywieszony w Sali Zabaw.
 9. Zadatek – płatność dokonywana przez Klienta mająca ten skutek, że w razie niewykonania umowy z winy Klienta zadatek przepada, natomiast gdy realizacja umowy nie dochodzi z winy Pensjonatu, Klient może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
 10. Użytkownik parkingu – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem, w chwili wyjazdu z Parkingu.
 11. Użytkownik pojazdu – osoba faktycznie kierująca pojazdem.
 12. Miejsce parkingowe – wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
 13. Użytkownik Sali zabaw dla dzieci – osoba fizyczna korzystająca z urządzeń przeznaczonych dla rekreacji w Sali zabaw, jak także osoba sprawująca opiekę nad korzystającym z Sali zabaw.

§ 3 Proces Rezerwacji mailowej, telefonicznej i zawarcie Umowy.

 1. Umowa pomiędzy Pensjonatem W Dolinie Tylicza, a Klientem zostaje zawarta
  w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia wpływu zadatku i uznania rezerwacji (drogą mailową lub smsową).
 2. W przypadku zawierania umowy bez wcześniejszej rezerwacji, Umowa zostaje zawarta po uiszczeniu pełnej opłaty za pobyt.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące Pokojów w Pensjonacie
  W Dolinie Tylicza nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 4 Proces Rezerwacji Online

 1. Rezerwacja dokonywana jest poprzez system rezerwacyjny Pensjonatu W Dolinie Tylicza, do którego dostęp możliwy jest przez link stronę internetową: https://wdolinietylicza.pl/kontakt-pensjonat-w-dolinie-tylicza/ lub przez inny system współpracujący z Pensjonatem W Dolinie Tylicza (przede wszystkim: booking.com
  i portale oraz serwisy im podległe). W momencie dokonywania rezerwacji Pokoju Klient oferuje Pensjonatowi W Dolinie Tylicza zawarcie Umowy. W przypadku wolnego Pokoju, Pensjonat W Dolinie Tylicza przekazuje Klientowi potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem w sposób przez niego wybrany spośród możliwych dostępnych.
 2. Rezerwacja dokonywana jest w następujący sposób:
  a) Klient po wejściu na stronę internetową, jeden z portali rezerwacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1 lub bezpośrednio w Pensjonacie W Dolinie Tylicza ma możliwość wyboru oferowanych noclegów lub pakietów.
  b) Klient ma możliwość zapoznania się z zawartością i warunkami każdego z pakietów oraz wyboru terminu pobytu (tj. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu)
  w Pensjonacie W Dolinie Tylicza oraz ewentualnie skorzystania z opcji dodatkowych.
  c) Klient wypełnia formularz, w którym umieszcza swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
  d) Następnie Klient ma możliwość dokonania wpłaty zadatku poprzez standardowy przelewem bankowym lub Gotówką na miejscu w Pensjonacie W Dolinie Tylicza.Klient otrzymuje e-mailem wstępne potwierdzenie rezerwacji (nie stanowiące zawarcia Umowy w myśl § 3 Regulaminu), która będzie potwierdzona po wpłacie zadatku, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako wstępna przez 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie zadatek. Po wpłacie zadatku Klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację, który należy przedstawić w recepcji Pensjonatu W Dolinie Tylicza celem pełnego rozliczenia.
 3. W przypadku braku dostępności Pokoju online może być zaoferowany Klientowi
  Pokój „Na Zapytanie”. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zadatku. Klient może wpłacić zadatek elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zadatku.

§ 5. Pobyt w Pensjonacie i warunki korzystania z Pensjonatu

 1. Prawo do korzystania z Pokoju ma jedynie osoba wskazana w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Pokój jest dostępny dla Klienta od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Klient jest zobowiązany do opuszczenia Pokoju do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
  W przeciwnym wypadku zostanie naliczona natychmiast wymagana opłata
  w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
 4. Klient jest zobowiązany, aby podczas pobytu zachowywać się w sposób niezakłócający pobytu innych gości Pensjonatu W Dolinie Tylicza, a także ma obowiązek korzystać ze wszelkich urządzeń pensjonatowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Pensjonatu W Dolinie Tylicza oraz w Recepcji.
 5. Przebywanie zwierząt na terenie Pensjonatu W Dolinie Tylicza jest zabronione.
 6. W okresie tzw. „Wysokiego Sezonu” tj. od dnia 20 grudnia do dnia 15 marca oraz od dnia 1 czerwca do dnia 1 września każdego roku, do każdego pobytu w Pensjonacie W Dolinie Tylicza wliczone w cenę są śniadania i obiady.
 7. Pensjonat W Dolinie Tylicza za dodatkową opłatą może przygotować, w ramach pobytu, dodatkowe usługi gastronomiczne takie jak drugie śniadania czy kolacja. Poza okresem „Wysokiego Sezonu”, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dodatkowymi usługami gastronomicznymi są także śniadania i obiady.
 8. Na terenie Pensjonatu W Dolinie Tylicza obowiązuje zakaz samodzielnego gotowania przyniesionego jedzenia. W Pensjonacie W Dolinie Tylicza obowiązuje zakaz korzystania z własnych kuchenek gazowych (np. przenośnych palników turystycznych).
 9. Na terenie Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i właściwie oznaczonych.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, tosterów i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego (nie dotyczy ładowarek), a także jakichkolwiek urządzeń gazowych.
 11. Dzieci poniżej 13 roku życia przez cały czas pobytu w Pensjonacie W Dolinie Tylicza muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, z którymi przyjechały do Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
  12. Usługi dodatkowe należy zamawiać w recepcji Pensjonatu W Dolinie Tylicza. Cennik tych usług znajduję się przy recepcji.
 12. Pensjonat W Dolinie Tylicza zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Klientów, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Kliencie, profesjonalną i uprzejmą obsługę. Na życzenie Klienta, Pensjonat W Dolinie Tylicza świadczy nieodpłatnie usługi: udzielania informacji związanych z podróżą i pobytem, budzenie o wyznaczonej godzinie, czy dostęp do Sali zabaw oraz strefy basenowej i sauny.

§ 6 Opłaty

 1. Zadatek wpłacany jest przez Klienta w jeden ze sposobów opisanych w § 4 Regulaminu. Pozostała część ceny za pobyt w Pensjonacie W Dolinie Tylicza wpłacana jest na miejscu z góry. Obowiązuje cena za pobyt ustalona w momencie zawarcia Umowy. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za pobyt w Pensjonacie W Dolinie Tylicza jedynie w przypadku dokonania przez właściwe organy zmian w obowiązujących przepisach dotyczących regulacji podatkowych i innych opłat administracyjnych.
 2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z dokonania rezerwacji.
 3. Opłata za pobyt w Pensjonacie W Dolinie Tylicza jest świadczeniem wzajemnym za możliwość korzystania z Pokoju od przyjazdu do wyjazdu z Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 4. W Pensjonacie W Dolinie Tylicza pobierana jest także opłata miejscowa, która nie jest składnikiem ceny za pobyt w Pensjonacie i wynika z przepisów administracyjnych. Klient o wysokości opłaty miejscowej jest informowany najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się Klienta w Pensjonacie W Dolinie Tylicza w dniu przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  W przypadku pojawienia się w Pensjonacie W Dolinie Tylicza zostaje zaliczony na poczet ceny pobytu. Po otrzymaniu Pokoju, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty ceny za pobyt, niezależnie od tego czy korzysta z Pokoju.
 6. W przypadku anulowania, zmian w rezerwacji lub niepojawienia się Klienta
  w Pensjonacie W Dolinie Tylicza, Pensjonat W Dolinie Tylicza zatrzyma w całości wpłacony zadatek.
 7. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie lub skrócenie pobytów wynikające z przyczyn niezależnych od Pensjonatu W Dolinie Tylicza. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Pensjonatu W Dolinie Tylicza, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za cały zamówiony pobyt.
 8. W przypadku nieokreślonej długości pobytu opłatę za każdy dzień pobytu oraz inne świadczenia należy wnieść z góry do godziny 11:00.
 9. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat za pobyt Umowa ulega rozwiązaniu, a Klient zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Pokoju. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku anulowania pobytu z przyczyn niezależnych od Pensjonatu W Dolinie Tylicza, a w szczególności przy wystąpieniu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku sytuacji nadzwyczajnych, zadatek zwracany jest Klientowi w formie vouchera o równowartości kwoty zadatku do wykorzystania w Pensjonacie W Dolinie Tylicza w terminie późniejszym. Voucher ważny jest rok od daty wystawienia. Voucher wydawany jest przez Pensjonat W Dolinie Tylicza na trwałym nośniku, jako plik pdf przesyłany na podany w rezerwacji adres e-mail .
 11. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych Pokoi.

§ 7 Parking niestrzeżony

 1. Teren parkingu stanowi integralną część Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 2. Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik parkingu przez wejście na jego teren wyraża zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie.
 4. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 5. Parking jest czynny w tym samym czasie, co godziny otwarcia Pensjonatu W Dolinie Tylicza.
 6. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.
 7. Na parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a także oznakowanie pionowe i poziome.
 8. Korzystający z parkingu, w tym w szczególności Użytkownicy pojazdu, są zobowiązani do pozostawienia udrożnionych ewakuacyjnych pasów komunikacyjnych.
 9. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych Miejscach parkingowych.
 10. Jeżeli Użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi Miejscami parkingowymi, bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu Pensjonat W Dolinie Tylicza będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt Użytkownika pojazdu lub zamówienia właściwej firmy na koszt Użytkownika pojazdu.
 11. Do parkowania pojazdów w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy pojazdów posiadających kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 12. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Pensjonatowi W Dolinie Tylicza na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Pensjonat W Dolinie Tylicza o wynikłej szkodzie.
 13. Zaleca się Użytkownikom pojazdów nie zostawiać w pojazdach rzeczy o dużej wartości majątkowej, w szczególności biżuterii lub sprzętu elektronicznego.
 14. Na terenie parkingu zabronione jest:
  a) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
  b) picie alkoholu,
  c) magazynowanie paliw lub substancji łatwopalnych lub pustych pojemników po paliwie, a także innych substancji mogących stanowić zagrożenie dla innych osób lub pojazdów,
  d) tankowanie pojazdów,
  e) pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
  f) mycie lub odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,
  g) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania,
  h) jazda na rolkach, deskorolkach.
  15. Pensjonat W Dolinie Tylicza jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu Użytkownika pojazdu lub innych osób niestosujących się do powyższych zakazów.

§ 8 Sala zabaw

 1. W Pensjonacie W Dolinie Tylicza znajduję się zarówno Sala zabaw jak i Plac zabaw, posiadające dodatkowe regulaminy.
 2. Sala zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
 3. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych
 4. Salę zabaw należy pozostawić w takim stanie w jakim klient ją zastał ( prosimy, aby książeczki, zabawki i gry pozostawić na swoich miejscach po skończonej zabawie )
 5. Sala zabaw wyposażony został sprzęt rekreacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 6. Sala zabaw jest czynna od godziny 8:00 do godziny 21:00.
 7. Użytkownik Sali zabaw i Placu Zabaw ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub Pensjonatowi W Dolinie Tylicza, w Sali zabaw i na Placu Zabaw, w szczególności za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.
 8. Użytkownik Sali zabaw, Placu Zabaw akceptuje stan techniczny Sali zabaw, Placu Zabaw i wszelkich urządzeń rekreacyjnych.
 9. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winna dokonać osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem.
 10. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
  2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek lub dachów domków,
  3. zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
  4. ponadto obowiązuje zakaz:
   • dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych
   • zakłócania spokoju i porządku publicznego,
   • używania materiałów pirotechnicznych lub szkodliwych substancji chemicznych,
   • wprowadzania zwierząt, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
 11. Pensjonat W Dolinie Tylicza ma prawo do usunięcia osoby nie stosującej się do Regulaminu.
 12. W razie powstania szkody Użytkownik Sali zabaw, Placu Zabaw jest zobowiązany natychmiast poinformować Pensjonat W Dolinie Tylicza o zaistniałej szkodzie.
 13. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń na Sali zabaw, Placu Zabaw ponoszą ich opiekunowie.
  14. Sala zabaw jest monitorowana.

§ 9 Odpowiedzialność Pensjonatu oraz Klienta

 1. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie uznaje numerów rezerwacji podawanych lub generowanych przez inne podmioty za wyjątkiem serwisów współpracujących, tj. serwisów wymienionych w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. W przypadku niepojawienia się Klienta w Pensjonacie w dniu przyjazdu określonym w rezerwacji, do godziny 22:00, rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że Klient poinformuje Pensjonat przed godz. 20:00 o późniejszej godzinie przyjazdu. Klient może poinformować Pensjonat o późniejszym przyjeździe telefonicznie +48 512 121 500, +48 512 121 501 lub poprzez e-mail: biuro@wdolinietylicza.pl
 3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Pokoju niezwłocznie po przyjeździe. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia w recepcji Pensjonatu zniszczeń, wad lub innych zastrzeżeń co do stanu Pokoju, które stwierdzi podczas w/w kontroli lub później – natychmiast po ich zauważeniu. W przypadku istotnych wad Pokoju, które nie mogą zostać natychmiast usunięte, Pensjonat zaproponuje Klientowi inny Pokój o takim samym standardzie.
 4. Pensjonat W Dolinie Tylicza ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem personelu lub przedstawicieli Pensjonatu W Dolinie Tylicza, tylko jeżeli osoby te spowodowały szkodę wykonując swoje obowiązki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących, przepisów prawa.
 5. Pensjonat odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania do zapewnienia Pokoju przez cały umówiony okres pobytu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odpowiedzialność Pensjonatu W Dolinie Tylicza jest ograniczona do wysokości szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyższej niż kwota odszkodowania wypłaconego z tytułu tej szkody przez zakład ubezpieczeń, w którym Pensjonat
  W Dolinie Tylicza posiada ubezpieczenie dot. odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Odpowiedzialność Pensjonatu W Dolinie Tylicza nie rozciąga się na utracone korzyści Klientów.
 7. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia
  w udostępnieniu Pokoju ze względu na działanie siły wyższej, w szczególności wywołane: strajkiem, klęską żywiołową, awarią sieci energetycznej
  i wodnokanalizacyjnej, a także za opóźnienia wynikające z zarządzeń władzy publicznej, w tym aktów administracyjnych. W przypadku zaistnienia jednego
  z ww. zdarzeń Pensjonat jest uprawniony do udostępnienia Pokoju po ustaniu zdarzenia i po okresie niezbędnym do zlikwidowania jego skutków. W takiej sytuacji Pensjonat przedstawia wszelkie dostępne terminy realizacji nowego przyjazdu w okresie 1 roku od ustania lub zlikwidowania skutków siły wyższej. Niewybranie nowego terminu przez Klienta traktowane jest jako odstąpienie od umowy, przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy nowy termin swoją datą nie odpowiada wysokości sezonu pierwotnego terminu, cena ulega odpowiedniej zmianie dostosowując wysokość do obowiązujących w nowym terminie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyłączone jest prawo Klienta do jakichkolwiek roszczeń wobec Pensjonatu W Dolinie Tylicza, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
 8. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zagubione i pozostawione w Pensjonacie W Dolinie Tylicza rzeczy należące do Klientów, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zagubione drogocenne przedmioty lub urządzenia elektroniczne lub sprzęt narciarski.
 9. Narciarnia jest pomieszczeniem na terenie Pensjonatu W Dolinie Tylicza, w którym Klienci mogą zostawić swój sprzęt narciarski, snowboardowy i inny sprzęt służący do uprawnia sportów zimowych. Zostawiając sprzęt i inne rzeczy w Narciarni Klient nie zawiera z Pensjonatem W Dolinie Tylicza żadnej dodatkowej umowy, w tym w szczególności nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania, najmu pomieszczenia lub innej.
 10. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności ponad sytuacje,
  w których zostało to, w Regulaminie, wskazane wprost. W szczególności Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w przypadku kradzieży, zniszczenia mienia, pożaru, zalania, lub innej szkody mającej miejsce w Pokoju.
 11. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania personelu Pensjonatu W Dolinie Tylicza, o jakichkolwiek zdarzeniach powodujących u niego szkodę, tak by personel Pensjonatu W Dolinie Tylicza, mógł w jak najszybszym czasie podjąć czynności, w celu ustalenia sprawcy.
 12. Klient zobowiązany jest również do niezwłocznego informowania personelu Pensjonatu W Dolinie Tylicza, o jakichkolwiek zdarzeniach powodujących zniszczenia w mieniu Pensjonatu W Dolinie Tylicza, w tym m.in. poplamienia, obicia, odbarwienia ścian, wykładzin, sof i łóżek hotelowych, a także zasłon i innych urządzeń z wyposażenia pokoju lub innego miejsca w Pensjonacie.
 13. W przypadku braku zgłoszenia wypadku za niezgłoszone usterki i szkody Klient zostanie obciążony kosztami naprawy lub/i zakupu nowego produktu.

§ 10 Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Jerzy Karakuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „e-Turystyka” z siedzibą w Tyliczu, przy ul. Pułaskiego 15 D, NIP: 7343060525 Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu, zawarcia i wykonania Umowy, obsługi Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz do celów marketingowych i ewentualnego dochodzenia, ustanowienia czy obrony przed roszczeniami, na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wysyłania Państwu bezpłatnego newslettera, o ile zapiszecie się Państwo na taką usługę na stronie https://wdolinietylicza.pl/, na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pełne informacje na temat polityki Pensjonatu W Dolinie Tylicza w zakresie ochrony danych dostępne są w siedzibie Pensjonatu W Dolinie Tylicza (adres: Jerzy Karakuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „e-Turystyka” z siedzibą w Tyliczu, przy ul. Pułaskiego 15 D), na który to adres należy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. Klienci odwiedzający Pensjonat W Dolinie Tylicza osobiście informowani są o przysługujących im prawach z tytułu przekazania danych osobowych Administratorowi poprzez klauzule informacyjne upublicznione w widocznym miejscu przy recepcji Pensjonatu W Dolinie Tylicza. Z treścią polityki prywatności możecie się Państwo zapoznać także odwiedzając stronę internetową: https://wdolinietylicza.pl/

§ 11 Ustalenia końcowe

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
 2. Określone w Regulaminie uprawnienia dla Pensjonatu W Dolinie Tylicza dotyczące zmiany wysokości opłat lub ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie przede wszystkim do Klientów (osób prawnych lub osób fizycznych), którzy zawarli z Pensjonatem W Dolinie Tylicza Umowę, w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. W odniesieniu do Klientów – osób fizycznych, którzy zawarli Umowę z Pensjonatem W Dolinie Tylicza, w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają zasady ogólne wynikające z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów, w tym w szczególności z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Pensjonat W Dolinie Tylicza nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu spowodowaną czynnikami niezależnymi lub nie wynikającymi z ich winy.

Informacje organizacyjne

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Śniadanie serwowane jest w godzinach godz. 8:30-10:00. Prosimy o nie wynoszenie jedzenia z sali jadalnej.
 3. Obiad serwowany jest w godzinach 15:30 – 16:30. Prosimy o nie wynoszenie jedzenia z sali jadalnej.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz
  e-papierosów z wyjątkiem wyznaczonego miejsca na zewnątrz obiektu.
 5. Po godzinie 22.00 drzwi wyjściowe będą zamknięte – otwiera je karta od Państwa Pokoju.
 6. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.
 7. Zgubienie karty do Pokoju – opłata 50,00 zł
 8. Internet Wi-Fi na ternie obiektu jest bezpłatny.


Więcej atrakcji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej https://wdolinietylicza.pl/, na stronie Krynicy Zdroju https://www.krynica.pl/ oraz na stronie Tylicza http://www.e-tylicz.pl/pl/lato/