Przejdź do treści

Polityka ochrony prywatności i plików cookies 

I. Polityka ochrony prywatności

 1. Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Danych osobowych Klienta jest Pan Jerzy Karakuła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „e-Turystyka” z siedzibą w Tyliczu, przy
   ul. Pułaskiego 15 D.
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Administrator może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
  4. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w lit. b). powyżej.
  5. Pensjonat W Dolinie Tylicza zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Klienta oraz przetwarzają Dane Osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  6. Pensjonat W Dolinie Tylicza zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że  w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez rozporządzenie o ochronie danych.
  7. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora, którym powierzył on przetwarzanie danych osobowych, np. pracownicy biura.
  8. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
  10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest
   o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej Pensjonatu  W Dolinie Tylicza
  12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

II. Pliki cookies  

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zachowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie o sposobie korzystania ze strony z reguły są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Aktywacja ukrywania adresu IP na tej stronie powoduje skrócenia adresu IP użytkownika
  z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia z Europejska Przestrzenią Gospodarczą. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam skracany. Google na wniosek operatora tej strony wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z witryn internetowych
  i Internetu. W ramach usługi Google Analytics adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jednakże wskazujemy, iż
  w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystanie w pełnym zakresie funkcji oferowanych przez tę stronę. Ponadto można wyłączyć rejestrowanie przez Google danych utworzonych przez cookie na tej stronie (wraz z adresem IP użytkownika) oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując plug-in znajdujący się pod poniższym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1) powyżej Pensjonat W Dolinie Tylicza informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy  i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami Użytkownika. Należy, jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
 3. Pensjonat W Dolinie Tyliczakorzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientów i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują
  w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.
 4. Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientów nowych i powracających.
 5. Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku najpopularniejszych przeglądarek można także uzyskać klikając w link poniżej:
  • Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Chrome na mobilkach (Android i iPhone/iPad)
  • Safari na iOS
  • Internet Explorer
  • Opera

 Znajdź nas w mediach społecznościowych:

Facebook
Instagram